એર ઈન્ડિયાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તે આ વર્ષે ડિસેમ્બરથી તેના કાફલામાં પાંચ વાઈડ બોડી બોઈંગ એરક્રાફ્ટ સહિત 30 નવા એરક્રાફ્ટ સામેલ કરશે. ટાટાની માલિકીની એરલાઇન તેની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સેવાઓ વધારવાનું વિચારી રહી છે, જેના હેઠળ તે વિસ્તરણ કરી રહી છે. એરલાઈને આગામી 15 મહિનામાં પાંચ વાઈડ બોડીડ બોઈંગ એરક્રાફ્ટ અને 25 પાતળા બોડી એરબસ એરક્રાફ્ટને સામેલ કરવા માટે લીઝ અને લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

એર ઈન્ડિયાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, આ નવા એરક્રાફ્ટ એરલાઈન્સના કાફલામાં 25 ટકાથી વધુનો વધારો કરશે. આ એરક્રાફ્ટ 2022ના અંતથી કામગીરી શરૂ કરશે. આ નવા એરક્રાફ્ટ એર ઈન્ડિયાના હસ્તાંતરણ પછીના પ્રથમ મોટા વિસ્તરણને ચિહ્નિત કરે છે, જેમાં 10 નેરો-બોડી એરક્રાફ્ટ અને છ વાઈડ-બોડી એરક્રાફ્ટને બાદ કરતાં જે તાજેતરના મહિનાઓમાં ફરી કાર્યરત થયા છે. લીઝ પર આપવામાં આવેલ એરક્રાફ્ટમાં 21 એરબસ એ320 નિયોસ, ચાર એરબસ એ321 નિયોસ અને પાંચ બોઇંગ બી777-200એલઆરનો સમાવેશ થાય છે.