રાજય સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ખેલમહાકુભની લોકપ્રિયતાને ધ્યાને લઈ ખેલ મહાકૂભ-2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન વિન્ડો આજે સવારે 10AM થી આવતીકાલે 11:59PM સુધી ખાસ કિસ્સામાં ખોલવામાં આવશે. આ બાબતની જાણકારી રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવીએ જાહેરાત કરી છે.

રમત ગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રાજયના યુવાઓ-રમતવીરોને પ્રોત્સાહિત કરવા રાજય સરકાર દ્વારા પ્રતિવર્ષ ખેલ મહાકૂભનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેલ મહાકુભની લોકપ્રિયતાને ધ્યાને લઈને આ વર્ષે યોજાઈ રહેલ ખેલ મહાકુભમા અંદાજે 55 લાખથી વધુ રમતવીરોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યું છે આ માટેના રજીસ્ટ્રેશન માટે આજથી બે દિવસ માટે ખાસ કિસ્સામા વિન્ડો ફરીથી ઓપન કરવાનો રાજય સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તેની સાથે તેમને વધુમાં જણાવ્યું છે કે, રાજયના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ વર્ષના ખેલ મહાકુભમા અમુક રમતવીરોને હજુ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની માગ આવતા મુખ્યમંત્રીએ યુવાઓના વિશાળ હિતમા આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. આ સિવાય રમતવીરો માટે ખુશી અને રાહતના સમાચાર સમગ્ર ગુજરાતમાંથી હજારો વિનંતીઓ અને પ્રતિભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને #khelmahakumbh2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન વિન્ડો ફરીથી આજે સવારે 10 AM થી આવતીકાલે 11:59 PM સુધી (2 દિવસ માટે) ખાસ કિસ્સામાં ખોલવામાં આવશે તો રસ ધરાવનાર રમતવીરોને ભૂલ્યા વગર આ શ્રેષ્ઠ તકનો ઉપયોગ અચૂકપણે કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.