ખાદ્યતેલોમાં સીંગતેલ અને કપાસિયાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. જે ગૃહણીની ચિંતા સતત વધારો કરી રહ્યા છે. કેમકે એક તરફ પેટ્રોલ-ડીઝલના પ્રાઈસ લોકોને રોવડાવી રહ્યા છે ત્યાં બીજી તરફ ખાદ્યતેલોના ભાવ વધી રહ્યા છે. ખાદ્યતેલોમાં સીંગતેલમાં આજે પણ ભાવ વધારો યથાવત રહેતા તેમાં વધારો થયો છે.

તેની સાથે સિંગતેલમાં આજે 30 રૂપિયા વધ્યા છે. સીંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂપિયા 2700 પહોંચ્યો છે. કપાસિયા તેલમાં રૂપિયા 10 વધતા ડબ્બાનો ભાવ રૂપિયા 2650 થયો છે. છેલ્લા 6 દિવસમાં સીંગતેલમાં રૂપિયા 125 નો ભાવ વધારો થયો છે. ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું ગયું છે.

નોંધનીય છે કે, હાલના સમયમાં સતત પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાની સાથે લોકોને ખાદ્યતેલોના ભાવ રોવડાવી રહ્યા છે. એવામાં હવે સિંગતેલના ભાવ બરાબર કપાસિયા તેલના ભાવ પહોંચી ગયા છે. તેના લીધે ગૃહણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. કેમ કે, કપાસિયા તેલનો ભાવ સિંગતેલના ડબ્બા કરતા ઓછો હોય છે પરંતુ હવે તેમાં પણ સતત ભાવ વધારો થતા તેનો ભાવ પણ સિંગતેલના ભાવ બરાબર પહોંચી ગયો છે.