રાજધાની દિલ્હીમાં વાહનોનો પ્રદૂષણ પરીક્ષણ નહીં કરાવનારાઓને 10 હજાર રૂપિયાનું ઈ-ચલણ મોકલશે. મંગળવારથી શરૂ થનાર ચલણ પહેલા વાહન માલિકોને નોટિસ મોકલવામાં આવશે. સાત દિવસ પછી પણ પ્રદૂષણની તપાસ નહીં થાય તો ઈ-ચલણ કરાશે. પરિવહન વિભાગના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીમાં 15 લાખથી વધુ વાહનો છે, જેનું પ્રદૂષણ તપાસ સમયસર નથી થયું. અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધી રસ્તા પર દોડતા વાહનોની તપાસ કરતી વખતે પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર ન મળવા પર ચલણ કાપવામાં આવતું હતું. પ્રથમ વખત આવા વાહનોને નોટિસ મોકલીને ચલણ કાપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

જે વાહનોનું ચેકિંગ નથી થયું તેની યાદી તૈયાર કરો, વાહનવ્યવહાર વિભાગે આવા વાહનોની યાદી પણ તૈયાર કરી છે. દિલ્હીમાં BS IV ધોરણ ધરાવતા વાહનોને વર્ષમાં એકવાર પ્રદૂષણ પરીક્ષણમાંથી પસાર થવું પડે છે. તે જ સમયે, BS3 વાહનોની વર્ષમાં બે વાર તપાસ કરવી પડશે. દિલ્હીમાં વાહનોના પ્રદૂષણની તપાસ માટે 973 કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. સરકારે સોમવારે વિભાગની આ યોજનાને મંજૂરી આપી દીધી છે. પરિવહન વિભાગ મંગળવારથી આ વાહનોને નોટિસ આપવાનું શરૂ કરશે.

રોજના 1500 વાહન માલિકોને નોટિસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે દરરોજ 1000-1500 વાહનોને નોટિસ આપવામાં આવશે. વાહન માલિકોએ નોટિસ મળ્યાના સાત દિવસમાં તેમના વાહનના પ્રદૂષણની તપાસ કરાવવી પડશે. જો તેઓ આમ નહીં કરે તો તેમને ઈ-ચલણ કરવામાં આવશે. જે બાદ તેમને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ભરવો પડશે.

શું છે જોગવાઈ પ્રદૂષણની તપાસ કર્યા વગર વાહન ચલાવવા પર 10 હજાર રૂપિયાના ચલણની જોગવાઈ છે. તે પછી, જો પ્રદૂષણની તપાસ કર્યા વિના ફરીથી પકડાય છે, તો દંડ સાથે ડીએલને ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ પણ કરી શકાય છે.