ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તાલાલા મતવિસ્તારના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ ડી બ્રાડે પક્ષના તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે પોતાનું રાજીનામું વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડો.નીમાબેન આચાર્યને સુપરત કર્યું હતું.

 

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તાલાલા મતવિસ્તારના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ ડી બ્રાડે પક્ષના તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે પોતાનું રાજીનામું વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડો.નીમાબેન આચાર્યને સુપરત કર્યું હતું.   આ પહેલા કોંગ્રેસને મંગળવારે વધુ એક મોટો આંચકો લાગ્યો હતો. ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને 11 વખતના ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવાએ તેમના પુત્રો રાજુભાઈ રાઠવા અને રણજીતભાઈ રાઠવાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેઓ તમામ નેતાઓ સાથે ભાજપમાં જોડાયા હતા. આના થોડા સમય બાદ ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રભારી હિમાંશુ વ્યાસ પણ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાયા હતા.

 

આ પહેલા કોંગ્રેસને મંગળવારે વધુ એક મોટો આંચકો લાગ્યો હતો. ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને 11 વખતના ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવાએ તેમના પુત્રો રાજુભાઈ રાઠવા અને રણજીતભાઈ રાઠવાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. તેઓ તમામ નેતાઓ સાથે ભાજપમાં જોડાયા હતા. આના થોડા સમય બાદ ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રભારી હિમાંશુ વ્યાસ પણ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને ભાજપમાં જોડાયા હતા.