દિલ્હીવાસીઓ માટે સારા સમાચાર છે. દિવાળી પહેલા, મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે સોમવારે બાકી પાણીના બિલ પર લેટ ફીમાં 100% માફીની જાહેરાત કરી હતી. હવે ગ્રાહકો તેમના જૂના બાકી બિલો લેટ ફી વિના ચૂકવી શકશે. આ સાથે યમુના સફાઈને લઈને અનેક જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી હતી.

અરવિંદ કેજરીવાલે એક પછી એક ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, દિલ્હીના લોકોને પાણીના બાકી બિલમાંથી રાહત આપવા માટે સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2022 સુધી બાકી પાણીના બિલો પર લેટ ફી સરચાર્જ 100% માફ કરવામાં આવશે. એટલે કે, તમે લેટ ફીની ચિંતા કર્યા વિના તમારા જૂના બાકી બિલની ચૂકવણી કરી શકો છો.

તેમણે કહ્યું, “યમુનાને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવવા માટે આજે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ અંતર્ગત કેશોપુર અને નજફગઢમાં પડતી 85 MGD ગટરોને દરરોજ સાફ કરીને નજફગઢ નાળામાં નાખવામાં આવશે. આનાથી યમુના જળનું પ્રદૂષણ 30% સુધી ઘટશે. આ પગલું યમુનાની સફાઈમાં ઘણું મદદગાર સાબિત થશે.

“યમુનાના પાણીને સાફ કરવા માટે, આજે વધુ ત્રણ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે – કુલ 55 MGD સીવેજ પમ્પિંગ સ્ટેશન બદલી, નિગમ બોધ અને મોરી ગેટ નાળાઓ પર બનાવવામાં આવશે. આ સાથે આ નાળાઓનું ગંદુ પાણી યમુનામાં નહીં જાય.