ચૂંટણી પંચે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે આ વર્ષે યોજાનારી ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ માટે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ચૂંટણી માટે 6 ઓગસ્ટે મતદાન થશે. ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર 19 જુલાઈ સુધી જમા કરાવી શકાશે. નોમિનેશનની ચકાસણી 20 જુલાઈએ થશે અને 22 જુલાઈએ અંતિમ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. આ સિવાય 6 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે અને તે જ દિવસે પરિણામ આવવાની આશા છે.

વર્તમાન ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુનો કાર્યકાળ 10 ઓગસ્ટે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. નાયડુના અનુગામી સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન કાર્યભાર સંભાળશે અને તેના અધ્યક્ષ તરીકે ઉપલા ગૃહની અધ્યક્ષતા કરશે. ભારતના ચૂંટણી પંચે લોકસભાના મહાસચિવ ઉત્પલ કુમાર સિંહને ચૂંટણી માટે રિટર્નિંગ ઓફિસર બનાવવાની સૂચનાઓ પણ જારી કરી છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે સંસદમાં મતદાન થશે. ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 66 મુજબ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ઈલેક્ટોરલ કોલેજના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે, 16મી ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે, ઇલેક્ટોરલ કૉલેજમાં રાજ્યસભાના 233 ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના 12 નામાંકિત સભ્યો અને લોકસભાના 543 ચૂંટાયેલા સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

ચૂંટણી પંચે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે આ વર્ષે યોજાનારી ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ માટે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ચૂંટણી માટે 6 ઓગસ્ટે મતદાન થશે. ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્ર 19 જુલાઈ સુધી જમા કરાવી શકાશે. નોમિનેશનની ચકાસણી 20 જુલાઈએ થશે અને 22 જુલાઈએ અંતિમ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. આ સિવાય 6 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે અને તે જ દિવસે પરિણામ આવવાની આશા છે.  વર્તમાન ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુનો કાર્યકાળ 10 ઓગસ્ટે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. નાયડુના અનુગામી સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન કાર્યભાર સંભાળશે અને તેના અધ્યક્ષ તરીકે ઉપલા ગૃહની અધ્યક્ષતા કરશે. ભારતના ચૂંટણી પંચે લોકસભાના મહાસચિવ ઉત્પલ કુમાર સિંહને ચૂંટણી માટે રિટર્નિંગ ઓફિસર બનાવવાની સૂચનાઓ પણ જારી કરી છે.  ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે સંસદમાં મતદાન થશે. ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 66 મુજબ, ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ઈલેક્ટોરલ કોલેજના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે, 16મી ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે, ઇલેક્ટોરલ કૉલેજમાં રાજ્યસભાના 233 ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાજ્યસભાના 12 નામાંકિત સભ્યો અને લોકસભાના 543 ચૂંટાયેલા સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.  ઈલેક્ટોરલ કોલેજમાં સંસદના બંને ગૃહોના કુલ 788 સભ્યો છે. તમામ મતદારો સંસદના બંને ગૃહોના સભ્યો હોવાથી દરેક સભ્યના મતનું મૂલ્ય સમાન હશે. આ ચૂંટણી ગુપ્ત મતદાન દ્વારા થશે. રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કોઈને પણ મત દર્શાવવા પર પ્રતિબંધ છે. આમ કરવાથી મત રદ થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચ સાંસદોને વોટ માર્ક કરવા માટે ખાસ પ્રકારની પેન આપે છે. મતદારો અન્ય કોઈપણ પેનથી બેલેટ પેપર પર ચિહ્નિત કરી શકતા નથી. કોઈપણ અન્ય પેન વડે મતદાન કરવાથી મત અમાન્ય થઈ જશે.

ઈલેક્ટોરલ કોલેજમાં સંસદના બંને ગૃહોના કુલ 788 સભ્યો છે. તમામ મતદારો સંસદના બંને ગૃહોના સભ્યો હોવાથી દરેક સભ્યના મતનું મૂલ્ય સમાન હશે. આ ચૂંટણી ગુપ્ત મતદાન દ્વારા થશે. રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કોઈને પણ મત દર્શાવવા પર પ્રતિબંધ છે. આમ કરવાથી મત રદ થઈ શકે છે. ચૂંટણી પંચ સાંસદોને વોટ માર્ક કરવા માટે ખાસ પ્રકારની પેન આપે છે. મતદારો અન્ય કોઈપણ પેનથી બેલેટ પેપર પર ચિહ્નિત કરી શકતા નથી. કોઈપણ અન્ય પેન વડે મતદાન કરવાથી મત અમાન્ય થઈ જશે.