ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તાજેતરમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો અને ભૂતપૂર્વ અમ્પાયરોના માસિક પેન્શનમાં વધારો કર્યો છે. BCCI ના આ નિર્ણય બાદ ઘણા પૂર્વ ક્રિકેટરોનું પેન્શન બમણું થઈ જશે. જાણો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોને કેટલું પેન્શન મળે છે અને પેન્શન માટે BCCI નો સ્લેબ શું છે.

તે ક્રિકેટર જેમને 2003 પહેલા ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે અને 0-74 મેચ રમી હતી, તેમને પહેલા 15000 રૂપિયા મળતા હતા. પરંતુ હવે તેને એક મહિનામાં 30 હજાર રૂપિયા મળશે. તે જ સમયે, જે ક્રિકેટરોએ 75 કે તેથી વધુ મેચ રમી હતી અને 2003 પહેલા નિવૃત્તિ લીધી હતી, તેમનું પેન્શન 22 હજાર 500 રૂપિયાથી વધીને 45 હજાર રૂપિયા થઈ ગયું છે.

37 હજાર 500 રૂપિયા મળતા ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ ખેલાડીઓને હવે 60 હજાર રૂપિયા અને 50 હજાર રૂપિયા પેન્શનધારકોને 70 હજાર રૂપિયા મળશે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા ખેલાડીઓને અત્યાર સુધી 30 હજાર રૂપિયા મળતા હતા તેમને હવેથી 52 હજાર 500 રૂપિયા મળશે.

પહેલા ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા ખેલાડીઓને 15 હજાર રૂપિયા મળતા હતા. તેને હવે 30,000 રૂપિયા મળશે. જે મહિલા ક્રિકેટરો 5-9 ટેસ્ટ રમી હતી, તેમનું પેન્શન હવે 15000 રૂપિયાથી વધીને 30000 રૂપિયા થઈ ગયું છે.