કોરોના મહામારીના કિસ્સોમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઇ રહ્યો છે. જે કોરોનાની બીજી ભયાનક લહેરની વચ્ચે પણ ઓક્સિજનની તંગી ઊભી થવા પામી છે. સુરતમાં છેલ્લા કેટલ...