રાજ્યમાં સતત કોરોનાના કેસોનો ભરડો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી સતત કોરોનાના ૧૦ હજારથી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. જ્યારે કોરોનાને...