આજે સાંજે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી રિલાયન્સ કોવિડની હોસ્પિટલ - જામનગરનું ગાંધીનગરથી ઈ-ઉદઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે. જે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા આજે...