સરકારે એક મે થી 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરવાળા માટે રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કર્યું છે. આ માટે કોવિન પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું છે. પહેલા દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. જો કે ત્યારથી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ પણ જોવા મળી છે.

આવી રહી હતી આ સમસ્યાઓ
સરકારે એક મેથી 18 વર્ષથી વાળા માટે રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કર્યું છે. આ માટે કોવિન પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું છે. પહેલા દિવસે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. જો કે ત્યારથી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ પણ જોવા મળી છે. લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના આ પરેશાનીઓ વિશે ખુલીને ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેને ધ્યાનમાં રાખતા હવે સરકારે કોવિન પોર્ટલમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા છે.

આ છે સૌથી મોટો ફેરફાર

કોવિન પોર્ટલ પર કરાયેલા ફેરફારમાં સૌથી મોટો ફેરફાર છે ડિજિટલ કોડ ફીચર. હવે રજિસ્ટ્રશનના સમયે યૂઝરના મોબાઈલ પર એક 4 અંકનો ડિજિટલ સિક્યુરિટી કોડ (Digital Security Code) આવશે, જે સંભાળીને રાખવો પડશે. રસીકરણ બાદ આ કોડ વેક્સિનેટરને આપવો પડશે. ત્યારબાદ જ સંબંધિત વ્યક્તિનું રસીનું સ્ટેટસ અપડેટ કરવામાં આવશે. એટલે કે સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો ત્યારબાદ એવું માનવામાં આવશે કે તમને રસી મળી ગઈ છે.