રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના કારણે, યુક્રેનમાં અભ્યાસ કરતા ઘણા ભારતીય તબીબી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ અધ્ધરતાલે થઈ ગયો હતો. કેમકે વિદ્યાર્થીઓએ તેમનો અભ્યાસ અધવચ્ચે છોડીને પરત ફરવું પડ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં હવે નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) એ NOC આપી છે અને કહ્યું છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ અભ્યાસ અધવચ્ચે છોડીને યુક્રેનથી પરત ફર્યા છે, તેઓ હવે કોઈપણ મેડિકલ કોલેજમાંથી પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.

યુદ્ધગ્રસ્ત યુક્રેનથી પરત ફરેલા ભારતીય તબીબી વિદ્યાર્થીઓને હવે અન્ય દેશોની યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ મેળવીને તેમનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. વર્તમાન વિશેષ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) આવા વિદ્યાર્થીઓને તેમનું શિક્ષણ પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે યુક્રેનના એકેડેમિક મોબિલિટી પ્રોગ્રામને માન્યતા આપવા માટે સંમત થયા છે, પરંતુ ડિગ્રી યુક્રેનની પિતૃ યુનિવર્સિટી દ્વારા એનાયત કરવામાં આવશે.

તમને જણાવી દઈએ કે, નેશનલ મેડિકલ કમિશન એક્ટ મુજબ, વિદેશી મેડિકલ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર એક યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી મેળવવી જરૂરી છે. NMC એ આ નિર્ણય વિદેશ મંત્રાલયની સલાહ પર લીધો છે. કમિશને આ અસ્થાયી સ્થાનાંતરણને બોલાવ્યું છે, એટલે કે, યુક્રેનની તે જ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી આપવામાં આવશે જેના તેઓ વિદ્યાર્થીઓ છે.

NMC એ અગાઉના નિયમમાં જણાવ્યું હતું કે, અભ્યાસક્રમ દરમિયાન સમગ્ર અભ્યાસક્રમ માટે તાલીમ, ઇન્ટર્નશિપ અથવા ક્લાર્કશિપ એ જ વિદેશી મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે એટલે કે, તાલીમ અથવા ઇન્ટર્નશિપનો કોઈ ભાગ અન્ય કોઈ કોલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી કરી શકશે નહીં. .